Το ΤΕΙ Πάτρας από τον Ιούνιο του 2013 και σύμφωνα με το ΦΕΚ Α' 132/5-6-2013 έχει συγχωνευτεί με το ΤΕΙ Μεσολογγίου και αποτελεί πλέον το

 

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ