| Αρχική Σελίδα |
   

 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Β' ΕΞΑΜΗΝΟ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ :
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ :
3
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ : 5
ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΑΜ. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ :
Β'
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ :

ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : ΥΠΟΧΡΕΩΡΙΚΟ - Μ.Ε. Υ.

 

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ :

Είναι να βοηθήσει τον σπουδαστή να κατανοήσει:

α) την επιστημονική ορολογία η οποία χρησιμοποιείται από τους επιστήμονες στα ανθρώπινα επαγγέλματα
β) τις βασικές έννοιες και ειδικά την συμπεριφορά του ατόμου, η οποία παρουσιάζεται σε κάθε στάδιο της εξέλιξης του
γ) τις βασικές εξελικτικές θεωρίες σύμφωνα με τον Freud , Erikson , Piaget , Coldberg κ.τ.λ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ :

Μελετώνται τα στάδια εξέλιξης : Ήβη και εφηβεία, Νεότητα, Μέση, ώριμη ηλικία, Γεροντική ηλικία, Δίνεται έμφαση στους τομείς της ανάπτυξης για κάθε ηλικία, όπως: Σωματικό και κινητικό τομέα, Γνωστικό τομέα, Ψυχολογικό και κοινωνικό τομέα. Γίνεται προσπάθεια με ανάλυση περιπτώσεων, να είναι σε θέση ο σπουδαστής να κατανοήσει την συμπεριφορά του ατόμου, ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξής του, προσεγγίζοντας το ολιστικά, λαμβάνοντας υπόψη και τις ατομικές διαφορές.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ :

 • Παρασκευοπούλου Ι. «Εξελικτική Ψυχολογία (τόμοι I, II, III, IV )
 • Παγοροπούλου - Αβεντισιάν Α. «Ψυχολογία της τρίτης ηλικίας. Αθήνα 1993.
 • Fitzgerard H . Strommen E ., Mckinney Developmental psychology The infant & the young child.lilinois : The Dorsey Press 1982.
 • Mckinney j. Fitzgerard H. Strommen E., Denelopmental psychology. The adolescent & young adult.
 • Tuckez Ν. Εφηβεία, Ωριμότητα και Τρίτη Ηλικία. Αθήνα 1997. Ελληνικά
  Γράμματα.
 • Turner Ρ. Βιολογικό Φύλο. Κοινωνικό Φύλο και ταυτότητα του εγώ. Αθήνα 1998. Ελληνικά Γράμματα.
 • Schaffer R . Η κοινωνικοποίηση του παιδιού κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής του. Αθήνα 1996. Ελληνικά Γράμματα.
 • Journals :
  α) Psychology & Aging
  β) Developmental psychology
Επιστροφή Στο Περίγραμμα Μαθημάτων
 
 
 
ΤΟ ΤΜΗΜΑ
 
  Ιστορία και Διοίκηση
  Περίγραμμα Μαθημάτων ->>
  Εκπαιδευτικό Προσωπικό
  Ερευνητικές Δραστηριότητες
  Παιδικός Σταθμός
  Εγκαταστάσεις
 
 

Τ.Ε.Ι. Πατρών

Μ. Αλεξάνδρου 1, Κουκούλι

263 34 - Πάτρα

 
    Copyright ©2007, Κατασκευαστική Ομάδα
Επικοινωνία: Τηλ. 2610369126, Φαξ. 2610 367194, E-mail: koinergasia@teipat.gr