| Αρχική Σελίδα |
   

 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Α' ΕΞΑΜΗΝΟ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : ΜΙΚΤΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : 4 (2Θ+2Ε)
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ : 6
ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΑΜ. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : Α'
ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ-ΜΓΥ

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ :

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους σπουδαστές στις βασικές έννοιες της επιστήμης της Κοινωνικής Εργασίας.

Στόχοι του μαθήματος είναι:

α) Να αποκτήσουν οι σπουδαστές γενικές γνώσεις για την ιστορική εξέλιξη της Κ.Ε., το περιεχόμενο και τις αξίες που διέπουν την άσκηση-εφαρμογή της Κ.Ε.

β) Να μελετήσουν τις θεωρίες που διαμορφώνουν τη σύγχρονη άποψη για την Κ.Ε. ως Επιστήμη και ως επάγγελμα.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ :

Το μάθημα εξετάζει:

  • Την έννοια και την ορολογία της Κ.Ε.
  • Την ιστορική της εξέλιξη.
  • Την σχέση της Κ.Ε. με άλλες κοινωνικές επιστήμες.
  • Τις θεωρίες σας οποίες στηρίχθηκε η εξέλιξη της Κ.Ε.
  • Τις αρχές και τις αξίες κάτω από τις οποίες διαμορφώθηκε η επαγγελματική έκφραση της Κ.Ε.
  • Την σπουδαιότητα της αυτογνωσίας στην δημιουργία και εξέλιξη των ανθρωπίνων σχέσεων και της σχέσης εξυπηρετούμενου - Κ.Λ.
  • Τους παράγοντες διαμόρφωσης των ποικίλων ρόλων του Κ.Λ.
  • Την αναγκαιότητα ευελιξίας στην χρήση των μεθόδων και των εφαρμογών της Κ.Ε. ώστε να ανταποκρίνεται στην πολυπλοκότητα των κοινωνικών προβλημάτων στην σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα.
  • Την ανάπτυξη της πολιτισμικής ευαισθητοποίησης των Κ.Λ. ως απολύτως απαραίτητου προσόντος για αποτελεσματικές παρεμβάσεις στην σύγχρονη πολυ πολιτισμική κοινωνία.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ :

Καλούτση, Α'(1996) Διαχρονική εξέλιξη της Κοιν. Εργασίας στην Ελλάδα.
Pange , M . 1996 " Social Work theory ".
Καλλινικάκη Θ . (1998), Κοινωνική Εργασία .
Devory, W., Schlesinger,E. Ethnic sensitive Social Work Practice.
Allyn and Bacon.

Επιστροφή Στο Περίγραμμα Μαθημάτων
 
 
 
ΤΟ ΤΜΗΜΑ
 
  Ιστορία και Διοίκηση
  Περίγραμμα Μαθημάτων ->>
  Εκπαιδευτικό Προσωπικό
  Ερευνητικές Δραστηριότητες
  Παιδικός Σταθμός
  Εγκαταστάσεις
 
 

Τ.Ε.Ι. Πατρών

Μ. Αλεξάνδρου 1, Κουκούλι

263 34 - Πάτρα

 
    Copyright ©2007, Κατασκευαστική Ομάδα
Επικοινωνία: Τηλ. 2610369126, Φαξ. 2610 367194, E-mail: koinergasia@teipat.gr