_
 

xx
xxxx xxxx

 

 

> Εκπαίδευση > Σχολές & Τμήματα > Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων
 
Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων
 

 

Περιεχόμενο Σπουδών και Αποστολή Τμήματος

Το Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Πάτρας (http://tour.teipat.gr) ανήκει στη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος (ΦΕΚ Β/1457/3-10-2006) καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της εφαρμογής της Τουριστικής Επιστήμης και της Επιστήμης της Διοίκησης (Management) στην διοίκηση και λειτουργία Τουριστικών Επιχ/σεων και Οργανισμών (Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα). Το Τμήμα έχει ως αποστολή να προάγει την μετάδοση των επιστημονικών και τεχνολογικών γνώσεων μέσω της θεωρητικής και εργαστηριακής διδασκαλίας καθώς και την ανάπτυξη αυτών των γνώσεων μέσω της εφαρμοσμένης έρευνας, ώστε να παρέχει στους σπουδαστές του τα απαραίτητα εφόδια για την επιστημονική και την επαγγελματική τους σταδιοδρομία.
Οι απόφοιτοι του Τμήματος είναι επιστήμονες του τουρισμού και έχουν όλες τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες, που απαιτούνται προκειμένου: i) να υιοθετούν συστηματικές προσεγγίσεις, να αναλύουν προβλήματα στη λήψη των αποφάσεων και να μετατρέπουν διάφορες πληροφορίες, σε χρήσιμες κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξη του τουρισμού και τη διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων και ii) να δραστηριοποιούνται επαγγελματικά σε όλους τους τομείς του γνωστικού τους αντικειμένου, και ειδικότερα:

· στο σχεδιασμό και τη διοίκηση ολόκληρης της τουριστικής επιχείρησης διαφόρων μεγεθών, εφαρμόζοντας επιστημονικές μεθόδους στην οργάνωση και λειτουργία της,
· στο σχεδιασμό, τη δημόσια διοίκηση, και τη πολιτική τουρισμού σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο,
· στη διαχείριση, εκπαίδευση και ανάπτυξη των ανθρωπίνων πόρων τουριστικών επιχειρήσεων και οργανισμών,
· στον τομέα παραγωγής ξενοδοχειακού προϊόντος, και ιδίως τη διαχείριση, οργάνωση και λειτουργία δωματίων, ορόφων, συνεδριακών χώρων, καθώς και τμημάτων άθλησης και ψυχαγωγίας πελατών,
· στον τομέα παραγωγής ξενοδοχειακού προϊόντος, και ιδίως τον εφοδιασμό και τη διαχείριση υλικών και ποτών των επισιτιστικών τμημάτων και μονάδων,
· στη προώθηση και πώληση προϊόντων στους καταναλωτές, απευθείας από τους παροχείς τουριστικών υπηρεσιών και προϊόντων,
· στην εφαρμογή επιχειρησιακών και διεθνών πληροφοριακών συστημάτων συγκέντρωσης, επεξεργασίας και προώθησης στοιχείων και πληροφοριών των τουριστικών επιχειρήσεων και οργανισμών,
· στην εφαρμογή των νέων τεχνολογιών της πληροφορικής και των επικοινωνιών και ιδιαίτερα των τεχνολογιών του διαδικτύου στους κλάδους της τουριστικής βιομηχανίας,
· στο τομέα marketing και ιδίως τη δημιουργία, τιμολόγηση, προβολή (διαφήμιση, δημόσιες σχέσεις, προώθηση) και διάθεση τουριστικών υπηρεσιών και προϊόντων,
· στην σύνταξη μελετών για την ίδρυση, την λειτουργία και τον εκσυγχρονισμό τουριστικών επιχειρήσεων και οργανισμών,
· στον συλλογικό σχεδιασμό και εφαρμογή προγραμμάτων για την ανάπτυξη διαφόρων μορφών τουρισμού, καθώς και την έρευνα και ανάπτυξη νέων,
· τουριστικών προϊόντων σε υφιστάμενους ή νέο-αναδυόμενους τουριστικούς προορισμούς και
· στη διασφάλιση ποιότητας παροχής τουριστικών υπηρεσιών και συμμόρφωσης του τελικού τουριστικού προϊόντος με τα σχετικά πρότυπα (π.χ. HACCP, ISO).

Οι πτυχιούχοι καλύπτουν όλο το φάσμα της Διοικητικής ιεραρχίας της σχετικής με τους τομείς της ειδικότητάς τους. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων με την απόκτηση του πτυχίου τους ασκούν το επάγγελμα, είτε ως στελέχη μονάδων, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι. Οι πτυχιούχοι, ακόμα, συμμετέχουν στους διαγωνισμούς ΑΣΕΠ εκπαιδευτικών με την ειδικότητα πτυχιούχων λοιπών τμημάτων ΤΕΙ (ΠΕ18) και συγκεκριμένα στον κωδικό ειδικότητας ΠΕ18.02, με κωδικό πτυχίου ΠΕ18.23. Επίσης, συμμετέχουν και σε διαγωνισμούς ΑΣΕΠ για θέσεις δημοσίου με την ειδικότητα Τ.Ε. Διοικητικού-Λογιστικού. Επίσης μπορούν να απασχοληθούν σε έρευνα θεμάτων της ειδικότητάς τους.

Σκοπός & Στόχοι του Αναθεωρημένου Προγράμματος Σπουδών
(με ισχύ από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011)

Η γενικότερη πολιτικοοικονομική και πρακτική αντιμετώπιση του τουριστικού φαινομένου που κατακλύζει και διαχέεται στο σύνολο της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας απαιτεί μία ευρύτατη στις διαστάσεις της εκπαίδευση, ικανή να ανταπεξέλθει: ii) στην αναγκαία πλέον συνεχή κριτική θεώρηση και αντιμετώπιση του τουρισμού ως βασικού συντελεστή της βιωσιμότητας της ελληνικής οικονομίας και ii) στην αποτελεσματική παραγωγή και διάθεση της ετήσιας τουριστικής κατανάλωσης, δηλαδή του τουριστικού προϊόντος, από καθαρά επιχειρηματική πλευρά.
Η αντίληψη και αποδοχή της ζωτικής σημασίας του τουρισμού στην οικονομία και κοινωνία, και η υιοθέτηση μιας ευρύτερης επιστημονικής προσέγγισης υπήρξε καθοριστική για τη διαμόρφωση του προσφάτως αναθεωρημένου Προγράμματος Σπουδών, το οποίο εγκρίθηκε από το Συμβούλιο ΤΕΙ τον Μάιο 2010 και εφαρμόζεται από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011.
Ο σκοπός του αναθεωρημένου Προγράμματος Σπουδών συνίσταται στο να παρέχει οργανωμένες προπτυχιακές σπουδές στη διοίκηση του τουρισμού και των τουριστικών επιχειρήσεων σε μίκρο και μάκρο ανάλυση, μέσα από μια διεπιστημονική εκπαίδευση συνδυάζοντας την θεωρία με την πρακτική/ τεχνολογία και τη διδασκαλία με την έρευνα. Συγκεκριμένα, οι δυο βασικοί στόχοι του Προγράμματος Σπουδών είναι:

· η εκπαίδευση και ανάπτυξη στελεχών τουριστικής βιομηχανίας με εξειδικευμένο προφίλ επιστημονικών γνώσεων και τεχνολογικών δεξιοτήτων στην διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων και
· η εκπαίδευση στελεχών του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. Υπουργεία, ΝΠΔΔ), της τοπικής αυτοδιοίκησης (γραφεία περιφερειών, νομαρχιών, δήμων και κοινοτήτων) καθώς επίσης συμβούλων αναπτυξιακών εταιρειών και μελετητικών γραφείων σε θέματα σχεδιασμού, τουριστικής πολιτικής και ανάπτυξης.

Το αναθεωρημένο Πρόγραμμα Σπουδών αποτελείται από ένα σύνολο θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων προφέροντας εκπαίδευση η οποία καλύπτει τις επαγγελματικές εξειδικεύσεις στον χώρο της ξενοδοχίας, της εστίασης και της πρακτόρευσης του τουρισμού, καθώς επίσης και τους υπόλοιπους κλάδους, επαγγέλματα και επιστημονικούς χώρους του τουρισμού που σκοπό έχουν να κρίνουν, να αξιολογούν, να ερευνούν και να σχεδιάζουν την ανάπτυξη και τη διοίκηση του τουρισμού σε μια χώρα-υποδοχής, ως συνολικό φαινόμενο.
Επίσης, παρέχει τα κατάλληλα εφόδια έτσι ώστε οι απόφοιτοι του τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων να προχωρούν στην παρακολούθηση μεταπτυχιακών προγραμμάτων του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

Βασικά Στοιχεία Τμήματος

Προϊστάμενος Τμήματος: Παναγόπουλος Αναστάσιος, Αν. Καθηγητής

Γραμματεία Τμήματος:

Τσιράκου Νικολέτα (2610-369205), Τσιντώνη Μαρία (2610-369204), Λόξα Αικατερίνη (2610-369227), Γιαννόπουλος Κωνσταντίνος (2610-369227)

Λοιπά στοιχεία επικοινωνίας:
φαξ: 2610 369183
e-mail: touristikes@teipat.gr
website: http://tour.teipat.gr

Ωράριο Εξυπηρέτησης Σπουδαστών:

ΔΕΥΤΕΡΑ 11:00 - 13:00
ΤΕΤΑΡΤΗ 11:00 - 13:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11:00- 13:00

Τομείς Τμήματος:
- Τομέας Μαθημάτων Υποδομής
- Τομέας Μαθημάτων Ειδικής Υποδομής
- Τομέας Μαθημάτων Ειδικότητας

Εργαστήρια Τμήματος:
- Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων
- Εργαστήριο Πληροφορικής
- Εργαστήρια Επισιτισμού και Τροφοδοσίας I, II,II
- Εργαστήριο Οργάνωσης και Λειτουργίας Ταξιδιωτικής Βιομηχανίας
- Εργαστήρια Διοίκησης Υπηρεσιών Φιλοξενίας I, II

Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος

Α΄ Εξάμηνο
o Μικροοικονομία
o Αρχές Τουρισμού
o Οικονομικά Μαθηματικά
o Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής
o Διοίκηση Επισιτισμού και Τροφοδοσίας Ι
o Τουρισμός και Κοινωνικές Επιστήμες

Β΄ Εξάμηνο
o Μακροοικονομία
o Αρχές Μάρκετινγκ
o Τουριστική Γεωγραφία
o Διοικητική Λογιστική Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων
o Δοίκηση Επισιτισμού και Τροφοδοσίας ΙΙ
o Εφαρμογές Πληροφορικής

Γ' Εξάμηνο
o Οικονομική του Τουρισμού
o Ειδικές και Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού
o Τουριστική Νομοθεσία
o Οργάνωση και Λειτουργία Ταξιδιωτικής Βιομηχανίας Ι
o Στατιστική Επιχειρήσεων
o Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων στον Τουρισμό

Δ΄ Εξάμηνο
o Διοίκηση Συνεδρίων & Εκδηλώσεων
o Χρηματοοικονομική ανάλυση και λήψη αποφάσεων
o Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων
o Τουρισμός και Ανάπτυξη
o Βάσεις Δεδομένων
o Οργάνωση και Λειτουργία Ταξιδιωτικής Βιομηχανίας ΙΙ

Ε' Εξάμηνο
o Τουριστική Πολιτική
o Διοίκηση Υπηρεσιών Φιλοξενίας Ι
o Οργανωσιακή Συμπεριφορά
o Πληροφοριακά Συστήματα στον Τουρισμό
o Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
o Ποσοτικές Μέθοδοι

ΣΤ' Εξάμηνο
o Διοίκηση Ποιότητας Υπηρεσιών στον Τουρισμό
o Διοίκηση Υπηρεσιών Φιλοξενίας ΙΙ
o Ηλεκτρονικό Επιχειρείν στην Τουριστική Βιομηχανία
o Διαχείριση Κρίσεων στην Ξενοδοχειακή και Τουριστική Βιομηχανία
o Διοίκηση Ελεύθερου Χρόνου
o Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τουρισμό
o Επικοινωνίες και Δημόσιες Σχέσεις στον Τουρισμό

Ζ' Εξάμηνο
o Σχεδιασμός & Διαχείριση Τουριστικών Προορισμών
o Μεθοδολογία και Τεχνικές Έρευνας στον Τουρισμό
o Στρατηγικό Μάρκετινγκ στην Ξενοδοχειακή και Τουριστική Βιομηχανία
o Αγγλική Τουριστική Ορολογία
o Γαλλική Τουριστική Ορολογία
o Γερμανική Τουριστική Ορολογία

Η' Εξάμηνο
. Πτυχιακή Εργασία
. Πρακτική Άσκηση

 


 
 

 

 
ΤΕΙ Πατρών © Copyright '07-'08